Våra tjänster

Vår främsta verksamhet är slakt av nöt.

Då vi har goda kontakter inom branschen har vi gott om kunder dit vi säljer våra produkter.

Självklart erbjuder vi styckning av återtag åt våra leverantörer. Vi utför även legoslakt och legostyckning.

Vi är IP-certifierade.