Närproducerad service

Vårt slakteri ligger ca 3,5 mil öster om Uppsala.

Vi är tre bröder som har byggt upp detta slakteri och då vi har mångårig erfarenhet inom slakt, styckning och djurhållning så ger det garanti för god avsättning av våra produkter. 

I och med att vi är ett mindre slakteri med väldigt hög kapacitet så kan vi ge trogna djuruppfödare och övriga kunder mycket bra service.

Vår målsättning är att främst verka lokalt i Uppland då vi prioriterar korta djurtransporter.
Vi köper in nöt och lamm för slakt och försäljning till styckningsfirmor i Stockholm.
Och vi hjälper även gärna till med återtags slakt och styckning.