Närproducerad service

Vårat slakteri ligger ca 3,5 mil öster om Uppsala.

Vi är tre bröder som har byggt upp detta slakteri och då vi har mångårig erfarenhet inom slakt, styckning och djurhållning så ger det garanti för god avsättning av våra produkter. 

I och med att vi är ett mindre slakteri med väldigt hög kapacitet så kan vi ge trogna djuruppfödare och övriga kunder mycket bra service, vi sysselsätter ca 8 personer i dagens slakteriverksamhet.

Våran målsättning är att främst verka lokalt i Uppland då vi prioriterar korta djurtransporter.