Lamm- och fårslakt

Får och lamm slaktar vi i mån av tid. Detta gör att vi inte kan boka in slakt av får och lamm mer än 3-4 veckor framåt i tiden.

Priser:

Lammslakt 350:-

Fårslakt 400:-

Kunden får själv stå för transport till slakteriet.

Vid återtag av skinn så hämtas de färska av kunden samma dag som slakt.

Återtagsskinn som av någon anledning går sönder under slakt ersätts ej.

Önskemål utöver detta görs upp innan slakt. 

Alla priser är exklusive moms.

Foto: www.fotoakuten.se
Foto: www.fotoakuten.se