Lokala charkvaror från Uppland

I nyinredda lokaler på en jordbruksfastighet ca 5km från vårt slakteri har vi startat upp ett charkuteri där vi i dagsläget bedriver korvtillverkning.
Målet är att inom kort även utöka med andra charkprodukter.

Vi använder enbart svenska råvaror i största möjliga mån från vårt eget slakteri. 

I dag sysselsätter vi ca 3 personer i charkuteriverksamheten.